Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle. Indien onderstaande voorwaarden tegenstrijdig zijn met de hier bovengenoemde leverings- en verkoopvoorwaarden, dan prevaleren onderstaande voorwaarden.

1. Bestellingen en overeenkomsten
Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de website van Verwarmingswinkel gesloten worden en waarbij Verwarmingswinkel partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het tot standkomen van een overeenkomst tussen u en Verwarmingswinkel accepteert u deze voorwaarden.

2. Voorwaarden
Verwarmingswinkel heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de online webwinkel te wijzigen.

3. Uitzonderingen
Na schriftelijke toestemming van Verwarmingswinkel kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden.

4. Overeenkomst
De overeenkomst tussen Verwarmingswinkel en u komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst op de website van Verwarmingswinkel door het correct invullen van uw persoonlijke gegevens, door op de bestelknop te klikken.

5. Bewijs van overdracht / elektronische communicatie
De administratie van Verwarmingswinkel geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Verwarmingswinkel verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Verwarmingswinkel verrichte leveringen. Verwarmingswinkel erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

6. Risico en transport
Het risico tijdens het transport, indien door ons wordt bezorgd, van de door u bestelde producten is voor rekening van Verwarmingswinkel en gaan over op het moment van aflevering aan u. De bezorging is gratis voor geheel Nederland. Verwarmingswinkel is niet verantwoordelijk voor verkeerde leveringen en/of het niet nakomen van afgesproken tijdstippen van leveringen. Artikelen dienen bij ontvangst gecontroleerd te worden op uitwendige beschadigingen. In overleg met de chauffeur wordt bepaald of het beschadigde artikel retour gaat. Na het aftekenen van de ontvangstbon kunnen wij hiervoor niet meer aansprakelijk worden gesteld. U kunt tot maximaal 24 uur na aflevering aanspraak maken op onjuistheden van de leveringen. U kunt natuurlijk wel gebruik maken van de garantievoorwaarden. Uw bestelling wordt tot aan de voordeur op de begane grond afgeleverd.

7. Leveringstermijn
Vanaf het tijdstip dat u uw order definitief heeft geplaatst is de leveringstermijn veelal binnen 1 werkdag. Indien de door u bestelde materialen niet voorradig zijn, dan zullen wij, na navraag bij onze leverancier, u informeren omtrent de te verwachten leveringstermijn.

8. Gegevensbeheer en privacy
Verwarmingswinkel houdt zich aan de Wet Persoonregistraties. De door u aan Verwarmingswinkel verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van Verwarmingswinkel intern gebruikt worden, voor het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan Verwarmingswinkel.

9. Garantieaanspraak
Op alle artikelen staat gewoon de fabrieksgarantie zoals u die bij elke leverancier krijgt. Als u aanspraak wilt maken op deze garantie dan dient u Verwarmingswinkel een email te sturen met uw klacht. In overleg met Verwarmingswinkel wordt besloten of de klacht daadwerkelijk binnen de garantievoorwaarden valt en wordt het artikel omgeruild.

10. Retourzendingen
Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand schriftelijke bevestiging niet worden geaccepteerd. Bij goedkeuring worden behandelings/verzendkosten in rekening gebracht. Deze behandelingskosten zijn € 30,00 Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen niet worden geretourneerd.

11. Verkoopprijzen
Alle prijzen die op de website vermeld staan en de prijzen die worden vermeld in het emailverkeer zijn vrijblijvend. Wij houden het recht om prijzen te wijzigen, uiteraard wordt u daar eerst over ingelicht en heeft u het recht om uw bestelling te annuleren of te wijzigen.

12. Nederlands recht en geschil
Op alle overeenkomsten gesloten met Verwarmingswinkel is Nederlands recht van toepassing.